Home


Enlargement

Shin-hanga No.308

Artist:
NATORI, Shunsen

Description:  
Matsumoto Koshiro VII as Umeo,
published by Watanabe in 1926

Signed:
Shunsen

Dimension:
39.1 × 26.7 cm

Price:
\180,000

  Shin-hanga 1